Ako sa prihlásiť na kurz?

Pred začatím kurzu v autoškole je potrebné absolvovať prehliadku u lekára . Zastavte sa v našej autoškole pre tlačivo „Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia“ alebo si ho vyplňte online cez našu internetovú stránku a nechajte si tlačivo potvrdiť u lekára.

Ako prebieha vodičský kurz skupiny B?

Priebeh kurzu je daný učebnými osnovami, ktoré zahŕňajú teoretickú a praktickú časť. Vyučovacia hodina výučby teórie a praktického výcviku trvá 45 minút.

Výučba teórie zahŕňa:

  • výučbu pravidiel cestnej premávky
  • výučbu teórie vedenia vozidla a zásad bezpečnej jazdy
  • výučbu základov konštrukcie vozidiel a ich údržby

Praktický výcvik zahŕňa:

  • výcvik v údržbe vozidla
  • výcvik vo vedení vozidla ( cvičisko a cestná premávka)

Súčasťou kurzu v autoškole je kurz prvej pomoci, ktorého absolvovanie je podmienkou pre získanie vodičského oprávnenia.

Ako dlho trvá vodičský kurz?

Kurz môže trvať od 8 týždňov až do jedného roka. Po absolvovaní kurzu už len treba absolvovať skúšku. Termín skúšky určuje polícia. Na samotnú skúšku si pripravte príslušný kolok a pevné nervy. Skúšku je možné opakovať 3 krát po prvom neúspešnom vykonaní.

Aký je potrebný vek na získanie vodičského opravnenia?

Ak ešte nemáte požadovaný vek a chcete začať robiť vodičák, môžete začať aj skôr, ale skúšku môžete absolvovať až keď dosiahnete 17 rokov.

Kde nájdem testy na preskúšanie?

"Testy nájdete na tomto linku: TESTY NA PRESKÚŠANIE "

Ak Vás ešte niečo zaujíma ohľadom kurzu čo nenájdete na našej stránke, môžete sa opýtať emailom, telefonicky, v správach cez facebook alebo cez chatovacie okienko.