ČO TI AUTOŠKOLA PONÚKA?

HISTÓRIA AUTOŠKOLY REMETA

Autoškola Remeta patrí k najstarším autoškolám na Slovensku (od roku 1993). Na území mesta Bardejov úspešne spolupracuje a napomáha plniť uznesenia prijaté Európskym parlamentom, vládou SR, jednotlivými rezortmi a šíriť osvetovú činnosť v masmédiách. Cieľom našej autoškoly je poskytnúť kvalitný teoretický a praktický výcvik čo by malo prispieť k väčšej bezpečnosti cestnej premávky. Autoškola sa úspešne podieľa na zabezpečovaní výcviku skupiny B už 30 rokov.